Beheersorgaan

Het bibliotheekbeleid wordt mee uitgestippeld door het beheersorgaan, een vereniging van bibliotheekdeskundigen en - gebruikers. Het beheersorgaan adviseert het gemeentebestuur inzake de voorbereiding en de uitvoering van alle beslissingen over bibliotheekaangelegenheden. Het beheersorgaan telt 13 leden. De voorzitter en ondervoorzitter worden door de leden zelf verkozen. De functie van secretaris wordt waargenomen door de bibliothecaris.

Huidige samenstelling :

 • Stefan Cornelis, voorzitter
 • Marjolein Hoefnagels, ondervoorzitter
 • Dirk Dobbelaere, ondervoorzitter
 • Anneke Verbeeke, secretaris
   
 • Leo Camerlynck
 • Myriam De Decker
 • Alex Geraerdts
 • Marc Mombers-Schepers
 • Willy Peersman
 • Daniel Peeters
 • Thomas Roukens
 • Jean-Luc Vanraes
 • René Weemaels
 • Cécile Duplat
 • Charlotte Christiaens
 • Lucile Baumerder
 • Pierre Desmet